top of page

  FAQ  

 • Hva er forskjellen på høyre og venstre-bue?
  Høyre-bue er bue for dem som er høyrehendt. Man holder da buen med venstre hånd og trekker i buestrengen med høyre hånd. Venstre-bue er bue for dem som er venstrehendt. Man holder da buen med høyre hånd og trekker i buestrengen med venstre hånd.
 • Kommer Skylon pilene ferdig med spisser?
  Nei, pilene kommer i full lengde, ferdig fjæret og med nock, men med løs insert og uten spiss. Husk å legge til spisser i ønsket vekt, og smeltelim for feste av insert, om du ikke har dette fra før. Vi er selvfølgelig behjelpelig med liming av insert om ønskelig.
 • Er det lov å jakte med bue i Norge?
  Nei, det er pr. dags dato ikke lov å jakte vilt med pil og bue i Norge, men Norges Buejegerforbund jobber for at dette skal bli lovlig.
 • Hvilken vekt/styrke skal jeg velge ved kjøp av min første bue?
  Hovedregelen er at kvinner ikke skal starte med mer enn 20 pund og menn 25 pund styrke. Dette for å unngå skader i skulder og at det viktigste når man begynner med bueskyting, er å finne sin "FORM", slik at man klarer å repetere skudd.
 • Hva er spine?
  Spine er et mål for pilens stivhet. Jo lavere tall, jo stivere er pilen. En 330 spine pil er stivere enn en 500 spine pil. Man snakker om både statisk og dynamisk spine. Statisk spine blir fastsatt ved at man henger en vekt på 880 gram (1,94 lbs.) på midten av en pil. Pilen må være 29” lang og støttes på to punkter som er 28” fra hverandre. Antall tommer pilen bøyer av pga. vekten X 1000, er spine-størrelsen til en pil. Så en 500 spine pil, bøyer seg 0,5 cm når 880 gram blir påført. En sterk bue trenger en stivere pil enn en svak bue. Dynamisk spine er hvor mye en pil bøyer seg når den lagrede energien i en bue blir sluppet løs. Pga. for mange variabler for å kunne bestemme en pils dynamiske spine, så blir denne målt statisk. Man kan manipulere den dynamiske spinen ved å endre vekt på insert, spiss, vanes/fjær, nock, samt pilens lengde. Det er dette man kaller å tune en pil. Hvis man skyter en for svak pil (for høyt spine-tall) i forhold til buens kraft, så vil denne treffe til høyre. Skyter man en for stiv pil (for lavt spine-tall) i forhold til en bues kraft, så vil denne treffe til venstre. Dette er ikke en eksakt vitenskap, da det er flere variabler, som for eksempel. buens utforming.
Logoen til bowhunter supply buebutikk som selger pil og bue
bottom of page